سعید مرتضوی در جوانی /عکس

 

در تصویر ذیل سعید مرتضوی (نفر وسط) در جوانی دیده می شود. در این تصویر که در گروه های اجتماعی یزدی منتشر شده است محمدرضا قانع مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش یزد نیز در سمت چپ حضور دارد.

اخبار,اخباراجتماعی  , جوانی سعید مرتضوی