سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر

پرتال خبری واکنش: رییس جمهور چین شامگاه جمعه به همراه یک هیئت بلند پایه سیاسی اقتصادی با استقبال رسمی وزیر امور خارجه کشور وارد ایران شد.

سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران /تصاویر
سفر رئيس‌جمهور چين به ايران