سقوط ناگهانی جرثقیل در بزرگراه نیایش /تصاویر

پرتال خبری واکنش:سقوط ناگهانی جرثقیل تاورکرین و جدا شدن کابین اپراتور در بزرگراه نیایش، مرگ اپراتور جوان را در پی داشت.

در پی تماس کارگران یک پروژه ساختمانی بزرگ با سامانه 125 مبنی بر سقوط جرثقیل تاور کرین، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران  آتش نشانان دو ایستگاه 55 و 94 را به محل حادثه در بزرگراه نیایش نرسیده به بزرگراه ستاری اعزام کرد.سعید علیزاده مدیر منطقه یک عملیات در این باره گفت: در محل حادثه یک پروژه ساختمانی بزرگ دیده می شد که یک جرثقیل(تاورکرین) در هنگام کار در محل گودبرداری شده آن دچار نقص و شکستگی شده بود.

وی ادامه داد: بر اثر این حادثه، کابین اپراتور از بدنه جرثقیل جدا شده و از ارتفاع 25 متری به سطح زمین سقوط کرده بود و به صورت در هم پیچیده ای در آمده بود.

مدیر منطقه یک عملیات خاطرنشان کرد: آتش نشانان به سرعت محل حادثه را ایمن سازی کردند و به سراغ کابین اپراتور رفتند و با برش قسمت هایی از کابین، اپراتور جوان آن که مردی 35 ساله بود را خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند که متاسفانه معلوم شد در طی این حادثه جان باخته است.

وی گفت: نیروهای عملیات با کشیدن نواراحتیاط و علائم هشداردهنده محل حادثه را ایمن سازی کردند و پس از تحویل به عوامل انتظامی و مالکان پروژه به ماموریت خود پایان دادند.

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس

سقوط مرگبار جرثقیل در بزرگراه نیایش + عکس