سلاح عجیب یک اوباش تهرانی /عکس

سلاح عجیب یک اوباش تهرانی /عکس

تعداد 105 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمان نوامیس براساس گزارشات مردمی و درخواست برخی نهادها از جمله آموزش و پرورش از محلات شرق و جنوب تهران دستگیر و جمع آوری شدند.