سلفی سربازان با سرلشکر سلیمانی /عکس

پرتال خبری واکنش:سرلشکر قاسم سليماني فرمانده لشکر 41 ثار الله کرمان بوده است.
سرلشکر قاسم سليماني از باسابقه ترين فرماندهان سپاه پاسداران است که پيش از فرماندهي نيروي قدس سپاه، فرمانده لشکر 41 ثار الله کرمان بوده است.

4x5etiejbytubp7gega