سنگ قبر متفاوت یک دختربچه/عکس

والدین کودکی که زندگی را وداع گفته، سنگ مزاری متفاوت بر مدفن او نهاده‌اند که حاکی از آرزوها و همچنین تفکر والای کودکی نوعدوست است.

216375_157