سه گانه میکی موسی و منچستر یونایتد

"سه گانه میکی موسی"

در سال ۱۹۹۹ یونایتد با بردن جام حذفی ، لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا به اولین و تنها تیم انگلیسی تبدیل شد که توانست سه گانه را فتح کند

در سال ۲۰۰۱ نیز لیورپولی ها با فتح “جام حذفی” ، “جام اتحادیه” و “جام یوفا” عقیده داشتند که سه گانه فتح کردند.

پاسخ یونایتدی ها به سه گانه آنها اینگونه بود …

“سه گانه میکی موسی”