سیاستمداران در پیاده‌روی اربعین /تصاویر

پرتال خبری واکنش: سیاستمداران ایرانی نیز مانند سالهای گذشته در پیاده‌روی اربعین شرکت کردند.

چهره ها در پیاده روی اربعین

سیاستمداران ایرانی نیز مانند سایر مردم برای شرکت در آیین عظیم و باشکوه اربعین حسینی عازم کربلای معلی شدند.

سیاستمداران ایرانی در پیاده‌روی اربعین امسال

پور ازغدی در پیاده روی اربعین

سیاستمداران ایرانی در پیاده‌روی اربعین امسال

 پیاده روی اربعین امسال

 سیاستمداران ایرانی در پیاده‌روی اربعین امسال

 سیاستمداران ایرانی در پیاده‌روی اربعین امسال

پناهیان در پیاده روی اربعین