سید، صدرنشین جدول بهترین مدافعان لیگ جهانی

2390242_951

در پایان هفته ششم لیگ جهانی والیبال محمد موسوی با متوسط یک دفاع موفقیت آمیز در هر ست در صدر جدول بهترین مدافعان قرار گرفت و پس از وی موزیریسکی نامدار از روسیه با ۰٫۷۶ دفاع در هر ست در رده دوم و یوسیفو از بلغارستان در مکان سوم ایستاد.


 
در فهرست امتیازآورترین بازیکنان لیگ جهانی آندرسون ماتیو از آمریکا با ۲۲۹  امتیاز در صدر این فهرست قرار دارد. شهرام محمودی از ایران با ۱۴۹ امتیاز در رتبه چهارم این فهرست قرار دارد که نسبت به هفته پنجم لیگ جهانی یک پله صعود داشته است. 

ساندر تایلور از آمرکا با ۵۲٫۱۱ درصد موفقیت در رده نخست بهترین زنندگان اسپک قرار دارد. بازیکنانی از ایتالیا و لهستان در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. مجتبی میرزاجانپور و شهرام محمودی از ایران به ترتیب با ۴۲٫۶۲ و ۴۲٫۲۱ درصد موفقیت در رتبه های ششم و هفتم این فهرست قرار دارند.
 
در میان بهترین زنندگان سرویس در شش هفته لیگ جهانی، هاتت مکس ول با میانگین ۰٫۴۰ امتیاز در هر ست در رده نخست قرار دارد و بازیکنانی از صربستان و بلغارستان به ترتیب با ۰٫۳۵ و ۰٫۳۴  امتیاز در هر ست در رتبه های بعدی قرار دارند. مجتبی میرزاجانپور در این فهرست در رتبه نهم است.
 
زاتورسکی پاول از لهستان با میانگین ۲٫۶۲ در هر ست در رده نخست بهترین توپ گیران شش هفته لیگ جهانی والیبال ایستاده است و بازیکنان برزیل رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند. در این فهرست سعید معروف با میانگین ۱٫۷۴ در رتبه پنجم قرار دارد.
 
در فهرست بهترین دریافت کنندگان، شوجی اریک از آمریکا با ۵۴۰۲۱ درصد موفقیت در رده نخست ایستاده است. فرهاد قائمی با ۳۵۰۳۲ درصد موفقیت در رده ششم دریافت کنندگان شش هفته لیگ جهانی قرار گرفت.
 
فابین از لهستان با ۵٫۶۲ پاس صحیح در هر ست رده نخست بهترین پاسورهای لیگ جهانی را به خود اختصاص داد. نیکولا جووویک و سعید معروف پاسور و کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نیز با میانگین ۵٫۵۱ و ۵٫۳۹ پاس صحیح در هر ست در رده های دوم و سوم این رده بندی ایستادند. 

هفته هفتم و پایانی لیگ جهانی والیبال از روز پنج شنبه ۱۲ تیرماه آغاز می شود و به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت.
 
تیم ملی والیبال ایران در این هفته دو دیدار با لهستان دارد که روزهای جمعه و شنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه به میزبانی لهستان برگزار خواهد شد.