سیگار کشیدن خلبان ایرانی در کابین هواپیما +عکس

6oayn4pnsejj782zs5to

در این تصویر که مربوط به یکی از هواپیماهای ایرلاین آتا است، خلبان در حال کشیدن سیگار دیده می شود و مشخص نیست این کار از نظر قانونی دارای ایراد است یا نه.