شاخص آلودگی هوا در تهران /جدول

پرتال خبری واکنش: شاخص آلودگی هوای تهران تا ساعت 8 صبح امروز همچنان ناسالم برای گروه های حساس را نشان می دهد. مطابق گزارش مرکز کنترل هوای تهران میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون تا ساعت 8 صبح امروز  عدد 138 را نشان داد که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.با توجه به افزایش میزان آلودگی هوای تهران و پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر پایداری وضعیت جوی امروز جلسه اضطراری آلودگی هوای تهران تشکیل شده و  تصمیماتی را اخذ خواهد می کند.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.

شاخص آلودگی هوا در تهران /جدول