شاخص بورس از مرز ۸۰ هزار واحد گذشت

IMG14030152

شاخص کل بورس امروز پس از اعلام نتایج مذاکرات هسته ای ایران، روندی صعودی در پیش گرفت و از مرز ۸۰ هزار وحد گذشت.

شاخص کل بورس که به مثابه دماسنج بورس عمل می کند، تا لحظه تنظیم این گزارش به بیش از ۸۰ هزار واحد رسیده است.

بر این اساس امروز استقبال سرمایه گذاران از صنایع رفع تحریم شده مانند صنایع خورویی، بانکی ها، کشتیرانی و حمل و نقل بیشتر بود و صف‌های خرید برای سهام این شرکت‌ها ایجاد شد.

پیش بینی ها نیز حاکی از این بود که سرمایه گذاران درانتظار اخبار هسته ای از ژنو بودند، این در حالی است که به گفته مسئولان بازار سرمایه، بورس همواره از اخبار متاثر می شود و انتشار اخبار بر بازار سرمایه و سهام شرکت ها تاثیرگذار است.