شام ملی‎پوشان در رستوران پرتغالی /عکس

ضا قوچان نژاد به همراه اشکان دژاگه و علیرضا حقیقی پس از پیروزی تیم ملی مقابل تیم اشتریل پرتغال، شام را در یک رستوران صرف کردند.