شاه و فرح در «معمای شاه»/عکس

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «معمای شاه» به کارگردانی «محمدرضا ورزی» به بخش‌های ازدواج شاه و فرح رسید.

101778_193