شجونی: جلیلی از چهره‌های اصولگرایان است

شجونی: جلیلی از چهره‌های اصولگرایان استعضو جامعه روحانیت مبارز می گوید اصولگرایان در زمان مناسب از کاندیداهای خود برای انتخابات ریاست جمهوری رونمایی می کنند.

 پرتال خبری واکنش:جعفر شجونی در رابطه با احتمال کاندیداتوری احمدی نژاد گفت: ما داوری داریم به نام شورای نگهبان. اگر سوتش بلند شد یا از هواکشش دود سفید بالا آمد و کسی را تایید کرد، آن وقت احمدی نژاد می تواند برود فعالیت کند. مردمی که از او خیر دیدند به او رای می دهند. احمدی نژاد برای عده ای خیر داشته و حالا این دولت که سر کار آمد با اقبال عمومی مردم روبرو شده است. واقعیت این است که سخن گفتن درباره کاندیداوری احمدی نژاد خیلی زود است و فایده ای ندارد.

وی افزود: در جامعه، مردمی که توانستند بار خود را در زمان احمدی نژاد ببندند به او رای می دهند و استقبال می کنند، مردمی هم که نتوانستند به جایی برسند رای نمی دهند.

شجونی ادامه داد: اکنون همه در انتظار هستند تا ببینند دولت یازدهم با برجام چه می کند. این کلیدی که نشان داده اند، قفل بیکاری را باز می کند یا نه؟ همه در انتظارند تا ببینند دولت در امور مختلف موفق می شود یا خیر؟ که متاسفانه تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است . روحانی باید بیشتر از اینها سعی و تلاش کند.

شجونی در پاسخ به سئوالی در رابطه با حمایت احتمالی اصولگرایان سنتی از روحانی اظهار کرد: برای اصولگرایان تا حالا قحط الرجال پیش نیامده که بخواهند از روحانی حمایت کنند. ما کاندیداهای خود را داریم، ولی به زمانش رو می کنیم .

وی تصریح گرد: ما چهره زیاد داریم. آدمهای ما را که موش نخورده است. آقایان حداد عادل، قالیباف، جلیلی از این افراد هستند. ما این همه شخصیت داریم برای چه به سمت رقیب برویم.