شرایط جذب حق‌التدریسی مربیان پیش دبستانی

پرتال خبری واکنش:مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال حدود 16 هزار نفر از مربیان پیش دبستانی به صورت حق‌التدریس جذب شدند گفت: برای سال آینده نیز اگر آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشته باشد می‌تواند با توجه به مصوبه اقدام کند.
شرایط جذب حق‌التدریسی مربیان پیش دبستانی
سید حسن حسینی، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت استخدامی معلمان حق التدریس و مربیان پیش دبستانی در سال تحصیلی آینده اظهار کرد: تبصره 9 قانون الحاقی به ماده 17 قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی در سال 91، آمده بود که آموزش و پرورش ظرف دوسال باید نیروهای پیش دبستانی و خرید خدمات آموزشی را به شرط نیاز و طی استلزامات قانونی، دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برگزاری آزمون استخدامی،‌ جذب کند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش پس از تغییر دولت برای دریافت مجوز اقدام کرد اما موفق نشد، تا اینکه در سال 94 برای جذب پنج هزار نیروی انسانی مجوز کسب کرد و برای مربیان پیش دبستانی امتیازاتی دیده شد. در آگهی استخدامی برای هرسال سابقه مربیان پیش دبستانی افزایش 2 درصد به نمره نهایی در نظر گرفته شد.

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تعدادی از مربیان پیش دبستانی جزو قبول شدگان نهایی بودند عنوان کرد: پس از آن، مجلس مصوبه‌ای برای جذب حق التدریس مربیان به شرط نیاز و تطابق مدرک تحصیلی تصویب کرد. در این مصوبه هم صحبتی از استخدام به میان نیامده است و در مصوبه مجلس قید شده است که این اقدام الزام استخدام برای دستگاه اجرایی ایجاد نمی‌کند.

حسینی ادامه داد: حدود 16 هزار نفر از این مربیان به صورت حق‌التدریس جذب شدند که اغلب قریب به اتفاق آنها در مقطع ابتدایی بکار گرفته شدند.وی با تاکید بر اینکه مدرک تحصیلی این افراد را ملاک عمل قرار دادیم تا افت کیفیت آموزش رخ ندهد گفت: برای سال آینده نیز اگر آموزش و پرورش نیاز به نیرو داشته باشد می‌تواند با توجه به مصوبه اقدام کند.