شرط طارمی برای عقد قرارداد با پرسپولیس رسانه‌ای شد

طارمی

در گزارشی شرط مهدی طارمی برای عقد قرارداد با پرسپولیس رسانه‌ای شده است.

پرتال خبری واکنش:در این گزارش منتشر شده با عنوان شرط آقای گل برای تمدید قرارداد با پرسپولیس مشخص شد از درخواست 700 میلیون تومانی این بازیکن از باشگاه به عنوان پیش قرارداد خبر داده است.گزارشی که ممکن است امروز با واکنش مسئولان باشگاه پرسپولیس یا مدیربرنامه های این بازیکن در تأیید یا تکذیب این موضوع مواجه شود.