شغل فراموش شده ایرانی /عکس

شغل فراموش شده ایرانی /عکس

برای تهیه نمد (نمدمالی) عمل بافتن انجام نمی‌شود بلکه با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت، موجب درهم‌رفتن الیاف پشمی می‌شوند.