شناخت اصولی، گامی در جهت ازدواج موفق

2472586_232

 زوج‌های ایرانی همیشه به دنبال نقاط مشترک هستند اما این بار به تفاوت‌های فردی هم بپردازید و آنها را مطرح کنید. وی تصریح کرد: از مهمترین موارد در زندگی زوجین شناخت ملاک‌های اصلی است باید تفاوت در ارزش‌ها و ملاک های اصلی را مطرح کنند،‌ چرا که اختلاف بر سر ارزش‌ها و ملاک‌های اصلی همانند اعتقادات اخلاق و سبک زندگی به مرور زمان حل نمی‌شود بلکه به مشکلی بزرگ و بزرگتر مبدل خواهد شد. 

وی افزود: اگر ملاک‌های اصلی رعایت شود، ملاک‌های فرعی به مرور زمان با گفت و گو قابل حل شدن است. 

ضابطی در خاتمه به احترام بین زوجین اشاره داشت و توصیه کرد: چهارمین نیاز از نیازهای اصلی انسان بعد از نیازهای فیزیکی،‌ایمنی،‌ محبت،‌نیاز به احترام است و اگر این مورد در بین زوجین رعایت شود علاقه بین آنها نیز تداوم خواهد داشت.