شنا در آب های سرد اردبیل.

1
1

دو شناگر اردبیلی در اقدامی کم سابقه در دمای زیر صفر در دریاچه یخ زده شورابیل تن به آب زدند.

 بابک مومنی و صمد محمدپور دو شهروند اردبیلی که به صورت مبتدی در رشته ورزشی شنا فعال هستند، در اقدامی کم سابقه در دریاچه یخ زده شورابیل اردبیل شنا کردند.

این دو نفر که حدود ۱۵ سال است در این رشته فعال هستند در حالی تن به آب زدند که دمای هوای شهر اردبیل به حدود منفی ۱۸ درجه سانتیگراد می رسید و در حاشیه دریاچه دمای هوا نسبت به نقاط شهری سردتر بود.

محمدپور ۳۴ ساله قصاب و مومنی۴۶ ساله که درحرفه نئون سازی فعال می باشد روز چهارشنبه  گفتند که هر سال در فصل سرما درون آب دریاچه های موجود در سطح استان با دمای زیر انجماد شنا می کنند.

آنها که با شکستن یخ های حاشیه دریاچه شورابیل وارد آب شدند و در آن شنا کردند، می گویند که بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می توانند در آب بمانند.

به گفته آنها ، سرمای هوا به آن دو، اثری نداشته و حتی آثاری از بیماریهایی مثل سرماخوردگی در بدن آنها مشاهده نمی شود.