شکایت احمدی‌نژاد از روحانی!

اخبار,اخبارسیاسی, احمدی‌نژاد, حسن  روحانی

شکایت احمدی‌نژاد از روحانی!

(طنز) شکایت احمدی‌نژاد از روحانی!
به این وسیله از دولت مهرورزی که علاوه بر اقتصاد و سیاست خارجی و جامعه و تولید و صنعت توانسته ادبیات رسمی و دیپلماسی ما را نیز تغییر اساسی بدهد و یک بیل اساسی به همه‌چیز بزند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

شعر نو
: به کجا چنین شتابان؟
– به جهنم.

: خیلی‌خب. مزاحم نمی‌شوم. به راهت ادامه بده.
اصل جنس
به نظر ما محمود احمدی‌نژاد می‌تواند به‌دلیل رعایت‌نکردن حقوق کپی‌رایت در استفاده از کلمات منحصربه‌فرد احمدی‌نژاد، از حسن روحانی شکایت کند.

چی فکر می‌کردیم؟
حسن روحانی: من سرهنگ نیستم، حقوقدانم.

ما: آفرین.
راه‌حل افق
اصلا به جهنم که ادبیات رسمی ما اینطوری شده، من هم بهتر است آمبولانس را روشن کنم و قبل از آنکه به جهنم بروم، بروم در افق گم‌وگور شوم و خلاص.

 اخبار سیاسی – پوریا عالمی ,روزنامه شرق