شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

پرتال خبری واکنش:اعظم زنده است. اعظم پس از 21 روز شکنجه توسط شوهرش، هنوز زنده است؛ او و دخترانش 21 روز غذا نخوردند اما هنوز زنده‌اند. هدیه و هانیه دختران 5 و 7 ساله او هنوز زنده‌اند اما دیگر هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشحال نمی‌شوند.

اعظم هر شب همه‌ی 21 روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد. او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن و پاهایش می‌سوخته چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است. اعظم می‌خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی‌گذارد.او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش.

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از محل زندگی اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

عکس هانیه بر دیوار، فک هانیه توسط پدرش شکسته شده

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

دست اعظم که پس شکنجه مقداری التیام یافته است

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از صورت اعظم توسط شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از صورت اعظم که توسط شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

چمدانی که اعظم توسط شوهرش در آن زندانی می شد و زیرا آن را آتش روشن می کرد

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

عروسک های دختران اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از محل زندگی اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

کیف مدرسه هانیه. پدر هانیه سال گذشته او را از رفتن به مدرسه منع کرد

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمای از محل زندگی اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

عکس دختران اعظم بر دیوار

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از محل زندگی اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

نمایی از محل زندگی اعظم

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

آسیب دیدگی بدن اعظم و دخترانش پس از شکنجه توسط شوهرش

شکنجه زجرآور یک زن توسط شوهرش /تصاویر

آسیب دیدگی اعظم پس از شکنجه توسط شوهرش