صادق زیباکلام : اصولگرایان حاتم تایی شده‌اند

صادق زیباکلام : اصولگرایان حاتم تایی شده‌اند

مخالفتي‌كه اين روزها باپيوستن ايران با معاهده پولشويي يا همان«F. A. T. F» اتفاق افتاده حكايت ضرب‌المثل فارسي است كه مي‌گويد: «خرج كه از كيسه ميهمان بود. حاتم تايي شدن آسان بود»

پرتال خبری واکنش: صادق زیبا کلام در روزنامه آرمان نوشت: مخالفتي‌كه اين روزها باپيوستن ايران با معاهده پولشويي يا همان «F. A. T. F» اتفاق افتاده حكايت ضرب‌المثل فارسي است كه مي‌گويد: «خرج كه از كيسه ميهمان بود. حاتم تايي شدن آسان بود» حكايت مخالفت با معاهده پولشويي همان حكايت مخالفت بامذاكرات هسته‌اي و ازجنس مخالفت با توافق وين و از نوع مخالفت با برجام وشبيه به مخالفت با حضوركمپاني‌هاي بزرگ غربي درايران است كه‌ توسط اصولگرايان مخالفت دولت ظرف حداقل يك‌سال گذشته مشاهده كرديم. اصولگرايان درحقيقت ازكیسه ميهمان براي مخالفت با آمريكايي‌ها خرج مي‌كنند.
البته با اين تفاوت‌كه ميهمان دراين مورد منافع ملي و مردم ايران هستند. اشكالي ندارد، ايران به معاهده پولشويي نپيوندد وحتي كمپاني‌هاي خارجي براي سرمايه گذاي به ايران وارد نشوند و مخالفان توافق آزادند شبانه روز شعارمرگ بر «برجام» سردهند. اتفاقا اين مواضع خيلي هم خوب است، زيرا در دهان‌غربي‌ها زده‌ايم و به جهانيان نشان مي‌دهيم كه چه قدرانقلابي هستيم. داستان اين ماجرا ازجايي شروع مي‌شود كه همين افرادي كه مخالف پيوستن ايران به پيمان پولشويي هستند با اين توجيه كه استقلال ايران به‌خطر مي‌افتد، آنگاه زماني صحبت ازوضعيت اقتصادي مي‌شود به سراغ دولت مي‌روند و مي‌گويند كه آقاي روحاني اين چه وضع اقتصاد است؟ به روحاني انتقاد مي‌كنند كه هفت ميليون نفر بيكارند ومكرا فرياد مي‌زندكه آقاي روحاني تورم افزابش يافته است. فرياد مي‌زنند كه آقاي روحاني چرا كاري براي خروج ركود انجام نمي‌دهيد؟ چرا با فساد مقابله نمي‌كنيد؟
درحالي كه تمام امكاني كه روحاني نيازدارد تا ازميزان بيكاران بكاهد وشرايط كشور را به سمت وسويي ببرد كه شركت‌هاي غربي‌تمايل به سرمايه‌گذاري دراقتصاد ايران داشته باشند و از اين طريق رونق اقتصادي به وجود آيد را همين مخالفان غيرمستقيم مسدود كرده‌اند و زماني که با حركت‌هاي خود اجازه نمي‌دهند ايران به پيمان پولشويي بپيوندد. آنگاه نبايد ازآقاي روحاني ايراد بگيرند كه چرا كاري براي خروج از ركود انجام نداده‌اي. مشخص نيست رئيس‌جمهورچگونه بايد براي خروج از ركود دست به اقداماتي بزند، زماني كه مخالفان جلوي آمدن سرمايه‌هاي خارجي به واسطه عدم پيوستن به پيمان پولشويي را مي‌گيرند وتلاش مي‌كنند كه برجام موفق نشود.
آري «خرج كه از كيسه ميهمان بود/حاتم تايي شدن آسان بود». خرج كه ازمنافع ملي و ازجيب مردم ايران باشد، آنگاه شعارها عليه پيمان پولشويي و برجام آسان است. اما مخالفان دولت بايد خود پاسخگوي ركود، هفت ميليون بيكار، فساد وناكارآمدي دولت باشند. نه اينكه با دست پس بزنند و با پا پيش بكشند. نه اينكه تمام راه‌هاي توسعه اقتصادي را ببندند و به آقاي روحاني بگويند كه چرا اقدامي براي بهبود وضعيت اقتصادي انجام نمي‌دهيد؟