صحنه دلخراش برخورد بازیکن بسکتبال با ویلچر به زمین/عکس

صحنه دلخراش برخورد بازیکن بسکتبال با ویلچر به زمین/عکس

 

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/02/25/13940225150551339_PhotoL.jpg