صف برای گرفتن عکس با ماشین دایی /تصاویر

اتومبیل علی دایی توجه بسیاری از تماشاگران بازی نفت و صبا را به خودش جلب کرده بود.
در حاشیه بازی نفت تهران مقابل صبا تماشاگران زیادی بودند که از دیدن علی دایی با ماشین ویژه اش به وجد آمده بودند.
این ماشین آنقدر برای آنها خاص و جذاب بود که فارغ از اینکه داخل استادیوم دو تیم لیگ برتری دارند مسابقه می دهند دوربین به دست بگیرند و با مازراتی دایی عکس یادگاری بگیرند!
صف،گرفتن عکس با ماشین دایی!
صف،گرفتن عکس با ماشین دایی!
صف،گرفتن عکس با ماشین دایی!