ظریف در حال انداختن چفیه/عکس

سخنرانی دکتر ظریف در سازمان انرژی اتمی ایران با حاشیه ای جالب همراه بود، جلوی در ورودی سالن به هرکسی وارد میشد چفیه میدادند. آقای ظریف از در ورودی رد شد و چفیه نگرفت . وقتی روی صندلی قبل سخنرانی نشسته بودن میان دوباره بهشون یه چفیه میدن !! اما دکتر جوری چفیه رو زیر کت قایم میکنن که موقع سخنرانی یه تیکه اش هم معلوم نباشه

16tj0pdpz23x0jmhxg2d