ظریف سوتی داد/عکس

نشست خبری وزرای امورخارجه ایران و اتریش که در آن محمد جواد ظریف با گرفتن تریبون مانع شنیدن سخنانش شده است قافل از اينكه در مقابل صدها خبرنگار و عكاس است.

106539_965