عجیب ترین هوادار ایرانی در استرالیا /تصاویر

این هوادار ایرانی با به تن کردن یک دوبنده کشتی و البته یک ماکت عضلانی به بازیکنان ایران روحیه داد. او در همه بازی ایران و امارات  زیر نظر عکاسهای خارجی بود.

 عجیب ترین هوادار ایرانی

عجیب ترین هوادار ایرانی