عقدنامه ای از ۱۵۰ سال پیش/عکس

زوج: مرتضی قلی خان سرلک بختیاریزوجه: سارا خانم فرزند آقا خان سرلک بختیاریصداق معین معلوم القدر و الوصف۱ – ملک + طاحونه (آسیاب) و بخشی از ساختمان قلعه جمعآ به ارزش ۶۰۰ تومان۲ – جاریه یک نفر ۴۰ تومان۳ – …

زوج: مرتضی قلی خان سرلک بختیاری

زوجه: سارا خانم فرزند آقا خان سرلک بختیاری

47ovuhb9ma7bswgqbaf

صداق معین معلوم القدر و الوصف

۱ –  ملک +  طاحونه (آسیاب)  و بخشی از ساختمان قلعه جمعآ  به ارزش  ۶۰۰  تومان

۲ –  جاریه یک نفر              ۴۰ تومان

۳ –  فرش نفیس ملک آباد    ۵۰  تومان

۴ –  طلای غیر مسکوک       ۴۰  تومان

۵ –  رختخواب قلمکار هندی۲۰ تومان

۶ –  مسینه آلات                  ۵۰  تومان

۷ –  مادیان عربی                 ۱۰۰ تومان

۸ –  میش  ( گوسفند ماده )   ۱۰۰ تومان

۹ –  پول نقره رایج فضی خزانه عامره به سکه ظل اللاهی ناصر الدین شاهی یک هزار دیناری

روپیه ۲۶ نخود وزن       ۱۰۰۰ تومان

این عقد نامه به قطع بزرگ ۳۰ در۶۰ سانتی متری با تذهیب رنگی بسیار زیبا و در سر لوحه دارای یک شمسه کامل و درون آن یک ترنج مرکب با گلهای ختائی که با رنگهای زنگار،
شنگرف، سرنج،  لاجورد و طلا  تزیین یافته است.  عقد نامه به مهر دو عاقد ایجاب و قبول و ده نفر شاهد ممهور شده است.

جزئیات بیشتر شرح تذهیب و متن عقد نامه  در کتاب طایفه سرلک شاخه ای کهن از ایل بختیاری آمده است .