عكس سلفی بازیكنان پرسپولیس در فرودگاه پیش از سفر به قطر

عكس سلفی بازیكنان پرسپولیس در فرودگاه پیش از سفر به قطر

اخبار,اخبارورزشی,اخبار عکس سلفی بازیکنان پرسپولیس درفرودگاه

ستاره پرسپولیس لحظاتی پیش تصویر زیر را در كنار سوشا مكانی و تادئو روی صفحه اجتماعی خود به اشتراک گذاشت. قرمزها عازم سفر

اخبار,اخبارورزشی,اخبار عکس سلفی بازیکنان پرسپولیس درفرودگاه

فرناندو گابریل، جونیور تادئو و سوشا مكانی

اخبار,اخبارورزشی,اخبار عکس سلفی بازیکنان پرسپولیس درفرودگاه