علت کاهش مصرف بنزین در این روزها

n00341645-b

مصرف بنزین کل کشور با رسیدن به روزهای پایانی ماه و کاهش موجودی بنزین یارانه‌ای در کارتهای سوخت، روند نزولی یافت.مجموع مصرف بنزین در هفته گذشته ( ۱۷ تا ۲۳ خرداد ماه) معادل ۴۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بود که نسبت به هفته پیش از آن حدود ۱۴ میلیون لیتر کاهش نشان می‌دهد.بر این اساس باتوجه به متوسط مصرف روزانه ۶۸ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتری بنزین در روزهای مورد نظر، حجم مصرف نسبت به هفت روز پیش از آن حدود ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

بیشترین حجم مصرف در هفته گذشته مربوط به پنج‌‌شنبه (۲۲ خردادماه) با ۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر و کمترین حجم مصرف نیز مربوط به روز جمعه (۲۳ خرداد) با ۶۲ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بود.حجم مصرف بنزین سوپر نیز در هفته گذشته معادل ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بود که نشان دهنده متوسط مصرف روزانه حدود چهار میلیون لیتر است.همچنین مصرف بنزین پایتخت‌نشینان در هفت روز مورد نظر ۹۳ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بود که حاکی از متوسط مصرف روزانه ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در روز است.