علم‌ الهدی: کنسرت ارائه موسیقی همراه با ابتذال است

علم الهدی

امام جمعه مشهد مقدس گفت: برخی موسیقی‌ها را گوش می‌دهم، اما کنسرت یک چیز دیگر است و آن ارائه موسیقی همراه با هیجان مبتذل است و کدام مرجع این را تایید می‌کند؟ گفتیم این فعل در این شهر حرام است و به حرمت امام رضا(ع) انجام نشود.

پرتال خبری واکنش: آیت‌الله علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در برنامه بدون تعارف بخش خبری 20:30 گفت: نه منزل استیجاری دارم و نه ملکی، با نواده و نبیره ۲۷ بچه دارم. من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم و دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرم.

امام جمعه مشهد مقدس همچنین گفت: برخی موسیقی‌ها را گوش می‌دهم، اما کنسرت یک چیز دیگر است و آن ارائه موسیقی همراه با هیجان مبتذل است و کدام مرجع این را تایید می‌کند؟ گفتیم این فعل در این شهر حرام است و به حرمت امام رضا(ع) انجام نشود.

وی گفت: مگر جوان ما مشکلش این است؟ جوان ما تشکیل خانواده نداده و درآمد ثابت ندارد و آیا واقعا با برگزاری کنسرت مشکلش حل است؟ اگر بناست یک جریان هنری در کشور به نام هنر موسیقی شکل بگیرد باید برایش ساز و کاری تعبیه کنند که با ابتذال همراه نباشد و وضع فعلی با ابتذال همراه است.

وی در مورد انتقاد اخیر خود از ورزشکاران گفت: این انتقاد بنده مال زمانی بود که ورزشکار خانمی بلوز قرمز پوشیده بود و آستین هم نداشت و گریبانش هم باز بود و موهایش پریشان بود و در این حالت روی سکو رفت، به مورد اخیر(اشاره به کیمیا علیزاده) اعتراضی نکرده‌ام.

وی در ادامه گفت: هیچ وقت عصبانی نمی‌شوم، اما تن صدای من این گونه است و خیلی بلند و قوی است.