عناوین روزنامه‌های ورزشی سه شنبه ۹۴/۰۸/۲6

پرتال خبری واکنش:مروری بر عناوین مهم روزنامه های ورزشی کشور

عناوین اخبار روزنامه ابرار ورزشى در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

 ایران ورزشی

عناوین اخبار روزنامه ایران ورزشی در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ : بازی آخــر! ؛کی‌روش تنها نامزد جانشینی من بود ؛خبر ؛استعفای کی روش؛کدام مسرت، کدام شادمانی؟! ؛سایه بمب‌گذاری پاریس بر بازی گوام و ایران ؛

استقلال جوان

عناوین اخبار روزنامه استقلال جوان در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

پیروزی ، سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

عناوین اخبار روزنامه پیروزی در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

خبر ورزشى

عناوین اخبار روزنامه خبر ورزشى در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

شوت

عناوین اخبار روزنامه شوت در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

گل

عناوین اخبار روزنامه گل در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :

هدف

عناوین اخبار روزنامه هدف در روز سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ :