عکسی دلخراش از حمله خرس به یک جوان (+18)

عکسی دلخراش از حمله خرس به یک جوان (+18)

 

جوانی که به کوههای اطراف ایذه رفته بود با خرسی مواجه می شود. خرس ناگهان به این جوان حمله می کند. البته این جوان توانست از دست خرس فرار کند اما ضربه خرس باعث شد صورتش اینگونه شود که در عکس مشاهده می کنید

عکسی دلخراش از حمله خرس به یک جوان+18