عکسی غیرمعمول از رئیس‌ جمهور ایران

در این عکس، دکتر روحانی بر خلاف عادت رئیس جمهور قبل از خود، بدون حضور هیئت همراه و جمعیت مرتبط و غیرمرتبط مقابل دوربین ظاهر شده است.

hjikkj