عکس بابک زنجانی در دادگاه

پرتال خبری واکنش:اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی صبح امروز برگزار شد.جلسه دادگاه ساعت 9:5 به صورت رسمی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.