عکس / برهانی در کنار مهاجم سایپا و جانشین مهدی رحمتی؟

index

آرش برهانی که به عنوان اولین بازیکن قراردادش را با استقلال تمدید کرد، عکسی همراه با میلاد میداوودی و وحید طالب لو در اینستاگرام منتشر کرد. میداوودی پنجشنبه با سایپا ثبت کرد و در این بین تنها وحید طالب لو بدون تیم است. البته از طالب لو به عنوان یکی از گزینه های جانشینی رحمتی یاد می شود.