عکس تنها خبرنگار زن دربی 81

پرتال خبری واکنش: حضور یک خبرنگار زن در ورزشگاه آزادی از نکات جالب دربی ۸۱ به شمار می آید. این خبرنگار زن در جایگاه ویژه خبرنگاران حضور یافته است. پیش از این سابقه حضور یک عکاس ورزشی خانم نیز در ورزشگاه آزادی ثبت شده است.

عکس/ تنها خبرنگار زن دربی 81

عکس/ تنها خبرنگار زن دربی 81