عکس جدید همسر ظریف در وین

عکس جدید همسر ظریف در وین

واکنش : حضور همسر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در هتل کوبورگ محل مذاکرات هسته‌ای وین در راستای پنجمین روز مذاکرات

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/04/10/1394041012404414_PhotoL.jpg