عکس خانواده زنده یاد مرتضی احمدی

خانواده مرحوم مرتضی احمدی در مراسم تشییع – تالار وحدت
۱۲