عکس دیده نشده از هادی نوروزی

پرتال خبری واکنش:در تصویر زیر مرحوم هادی نوروزی در جشن تولد یکی از فرزندان خود دیده می شود.

عکس کمتر دیده شده از هادی نوروزی