عکس سلفی پسران سید حسن خمینی در حیاط منزلشان

عکس سلفی پسران سید حسن خمینی در حیاط منزلشان

 

سید احمد خمینی فرزند سید حسن خمینی با انتشار عکس زیر نوشت:

توى شيرينى تو اول قند دوم مى شود
مزه ى سوهان اعلا پيش تو گم مى شود

دود کن اسپند را، چشم حسود از دیدنت
شورِ شور، اصلا دو تا دریاچه‌ی قم می‌شود

وقتِ شرعی، لطف کن از پیش مسجد رد نشو
موجبات سستیِ ایمان مردم می‌شود

پى نوشت : با داداش هادى

سلفی دیدنی پسران سید حسن خمینی در حیاط منزلشان + عکس