عکس سلفی کاناوارو و فیگو

پرتال خبری واکنش:لوئیس فیگو و فابیو کاناوارو که برای دیدار مقابل ستارگان ایران به تهران سفر کردند، سلفی در کنار هم در اینستاگرام منتشر کردند.

 سلفی کاناوارو و فیگو در تهران