عکس سید محمد خاتمی و حسن روحانی در ۳۰ سال پیش

عکسی منتشرنشده از سید محمد خاتمی و حسن روحانی، روسای جمهور اسبق و فعلی ایران وقتی هر دو نماینده دورۀ اول مجلس شورای اسلامی بودند. pgyvj4ddstezi9zc1hfz عکسی منتشرنشده از سید محمد خاتمی و حسن روحانی،

منبع: تاریخ ایرانی