عکس علی دایی و همسرش در افتتاحیه آتش بس ۲

شب گذشته در افتتاحیه فیلم آتش بس ۲، علی دایی به همراه همسرش به شکلی غیر منتظره در مراسم حاضر شدند.

 دایی و همسرش

 دایی و همسرش

دایی و همسرش