عکس فرزاد مجیدی و مهدی رحمتی در تمرین استقلال

عکس فرزاد مجیدی و مهدی رحمتی در تمرین استقلال