عکس محمدرضا گلزار برای مرگ نیما وارسته

مرگ ناگهانی و ناباورانه نیما وارسته تنظیم کننده خوب موسیقی ایران بسیاری از اهالی موسیقی را شوکه کرد. محمدرضا گلزار اما یکی از آنهایی بود که خیلی زود با انتشار عکسی از خود و “نیما وارسته هنرمند فقید” در کنسرتی که به سرپرستی «محمد رضا گلزار» و رهبری ارکستر «نیما وارسته» برگزار شده بود، درگذشت این هنرمند را تسلیت گفت. 

635361872771320887