عکس های ترافیک آزادی پس از حادثه در مترو

دودگرفتگی یک واگن قطار در خط 4 مترو تهران منجر به توقف مقطعی خدمات‌رسانی در این خط شد.

علت این حادثه را بروز آتش‌سوزی جزئی در تونل منتهی به ایستگاه آزادی عنوان کرد. با اعزام سریع نیروهای آتش‌نشانی سه ایستگاه حادثه مهار و پس از ایمن‌سازی منطقه، تردد قطارها از این خط از سر گرفته شد.

وقوع این حادثه و خروج مردم از مترو منجر به ترافیک سنگین در حوالی ایستگاه مترو شد. پلیس به منظور روان‌سازی ترافیک اجازه عبور خودروها از خط ویژه را صادر کرد.

این حادثه  خوشبختانه تلفات جانی در بر نداشت و تنها به مصدومیت یازده مسافر انجامیده است. عکس های جواد هادی و مجتبی حیدری عکاس فارس از ترافیک در اطراف ایستگاه آزادی را در زیر می بینید.

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران

اخبار,اخباراجتماعی,مترو تهران