غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان /تصاویر

پرتال خبری واکنش:به دنبال غرق شدن یک کشتی باری در آب های اسکاتلند هشت خدمه آن نیز ناپدید شدند.کشتی “سِمفجورد” نزدیک به دو هزار تن سیمان را از آلبورگ در دانمارک به مقصد رانکورن در نزدیکی لیورپول، در شمال غرب انگلستان حمل می کرد.

این کشتی آخرین بار ساعت دو نیم بعد از ظهر شنبه توسط یک کشتی دیگر روئیت شده است. چند قایق نجات و دو بالگرد در عملیات جستجو و نجات خدمه این کشتی ۸۳ متری که تنها نیمی از آن بیرون از آب مانده شرکت دارند.

 غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان

کشتی در حال غرق شدن

غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان

کشتی باری غرق شده

غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان

غرق شدن کشتی

غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان

غرق شدن یک کشتی با ۲هزار تن سیمان