غرویان: سخنانم در مورد حسن خمینی باعث وحشت افرادی شده است!

سخنانم در مورد سید حسن خمینی، باعث وحشت افرادی شده که حتی از شنیدن نام خمینی هراس دارند/ تا جایی که اطلاع دارم، حلقه پرتو ربطی به آقای مصباح ندارند؛ ایشان استاد بنده بوده و هستند
پرتال خبری واکنش: آیت الله محسن غرویان در واکنش به جنجال های اخیر درمورد گفتگوی اخیرش و واکنش متقابل برخی افراد «حلقه پرتو»، متنی برای «انتخاب» ارسال کرده که در ادامه می آید:

با توجه به واکنش های اخیر در رابطه با سخنان اینجانب درخصوص موسسه امام خمینی عده ای اقدام به دروغ پراکنی و مغالطه کاری نمودند که لازم است چند نکته را یاد آور شوم.

1-مطالبی که من در خصوص کاندیداتوری آیت الله سید حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان مطرح کردم باعث عصبانیت و وحشت برخی افرادی که حتی از شنیدن نام خمینی هراس دارند و آقای سید حسن خمینی را با نام مصطفوی در سایت ها خطاب می کنند، شده است. قطعاً دفاع بنده از اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری باعث خشم عده ای از تندرو ها شده است.

2- در خصوص امام خمینی و حلقه پرتو لازم به ذکر است این دسته افراد تا آنجا که من اطلاع دارم ربطی به آقای مصباح ندارند. ایشان استاد بنده بوده و هستند و احترامشان از هر حیث بر من لازم است. البته نکات انتقادی که از خود ایشان یاد گرفته ایم گاهی مطرح می کنیم، بنابراین این مسائل مربوط به اقدامات افرادی که به حلقه پرتو معروف هستند بوده که این ها اقلیتی هستند که نظریات و رفتارهای افراطی خودشان را تحت پوشش موسسه امام خمینی صورت می دهند.

3-برخی از عناصر وابسته به حلقه پرتو اقدام مغالطه کاری کرده و مسائل را به مقام معظم رهبری ربط می دهند. همگان از اقدامات تندروها در مقوله برجام و تلاش های شان در جهت تخریب دیپلمات های مورد تأیید رهبری، آگاهند. این موضوع نشان دهنده آن است که این افراد درست در مقابل فرمایشات رهبری حرکت کردند که نمونه بارز آن تمجید مقام معظم رهبری از آقای دکتر ظریف بوده که ایشان فردی بسیار متدین و تیم مذاکره کننده تیم بسیار موفقی بوده است .این در حالی است که افراطیون در مجلس و بیرون آن کاملا در برابر تیم مذاکره کننده موضع گیری کردند و به حمدالله شکست خوردند. شایان ذکر است که بنده مقام معظم رهبری را در حال حاضر اصلح ترین شخص برای هدایت جامعه می دانم و ارادت ما نسبت به مقام معظم رهبری از پیش هم وجود داشته است، ایشان ولی فقیه هستند و اطاعت از ایشان بر همه ما لازم است و حرف اول را در مسائل سیاسی و اجتماعی ایشان می زنند.

4-در کشور ما شورای نگهبان از داوطلبین امتحان کتبی و شفاهی میگیرد وعناوین اجتهاد وآیت الله ملاک دارد و کسانی که در این امتحانات شرکت کرده و موفق می شوند بدیهی است که عناوین مذکور در مورد آنها به کار می رود لذا غیر از شورای نگهبان کسی حق ندارد در خصوص این عناوین ومراتب علمی اشخاص قضاوت نماید. اگر عناوینی در مورد بنده و یا دیگران بکار می رود بر اساس امتحاناتی است که در شورای نگهبان در سال های گذشته داده ایم و نیازی به تأیید و یا رد زید و عمر نداریم . به هر حال ملاک شورای نگهبان و نتیجه امتحانات اخذ شده، است.